šuf : Goodbye Dědina

Poslední rozloučení s vilou Vyvolených proběhne ve dnech 28.-29.6. Žal i nadšení z této veliké události bude intenzivně zaháněn – přes den prací a přes noc alkoholem. Kdo poblije stěnu, maluje. Kdo jí nepoblije maluje taky. Nepřijde-li do té doby brutální faktura za energie, zajistíme občerstvení i obžerstvení.

Zveme na tuhle akci všechny současné i bývalé nájemníky, stejně jako i členy fanklubu naší dědinské koleje. A taky členy fanklubů členů toho fanklubu (to je k zamyšlení). Podmínky účasti jsou jenom dvě:

1)pomoc při OBOU výše jmenovaných procesech zahánění smutku.

2)při každým opouštění vily musí každej nést víc věcí, než s kolika přišel. (na konci celý operace má bejt vila prázdná)

Uvítáme a náležitě odměníme jakékoliv řidiče vybavené vozem schopným převozu harampádí. Člověku s dodávkou či ávií bych možná i políbil ruku. Externisté nechť si přinesou spacáky, pokud teda hodlaj spát.

Plán akce je následující – k 28.6. ráno by už měly být z vily bezpečně vyklizeny předměty, k nimž má někdo citový vztah (ty předměty by mu měly patřit, ne že někdo odnese ledničku). Pointou celé akce je, že NEJDŘÍV narazíme primalex a pak teprv sud. Mezi tim něco vymalujem, zasádrujem, a zasklíme. Doufejme. Plán jest zahlazovat stopy našeho pobytu pokoj za pokojem odshora dolů a to až do momentu než skončíme v předsíni nebo na káry.

Teda primární cíl je ta předsíň. Podpůrné jednotky budou mezitím likvidovat zbylý nábytek – třeba ho nenápadně roznášet zpátky po sídlišti, kde jsme ho vzali. Zkusíme domluvit i nějakej honosnější odvoz – máme to štěstí že na Ruzyni je v provozu i sběrný dvůr (budem muset sehnat pár místních občanů).

Leave a Reply

Your email address will not be published.